5
0
Số lượng bài viết: 3362
Dự án

CÔNG NGHỆ THANH TOÁN

Hiện tại: Doanh nghiệp thực hiện test thị trường trên 2 retailers chính: Aquamarine.vn và FOMO.com và thành công liên kết 20 retailers ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong bản thử nghiệm sản phẩm đầu t...
Xem Thêm