Tag Archives: Stop Out là gì

Stop out là gì? Cách tính Stop out

Stop out là rủi ro mà hầu như nhà đầu tư nào cũng phải đối mặt khi tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối

Stop out là một trong những rủi ro mà hầu như nhà đầu tư nào cũng cần phải đối mặt khi tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối. Vậy cụ thể Stop out là gì? Cách tính Stop out như thế nào cũng như cách phòng tránh Stop out trong giao dịch như…