Tuần lễ sự kiện lớn, vàng có cơ hội phá vỡ cấu trúc tích luỹ

Đăng bởi: admin_69 29/01/2024
Mục lục bài viết1 Biến động của giá vàng và dự kiến thị trường sau quyết định của Fed2 Tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Hoa Kỳ 3 Xác suất giữ nguyên hoặc cắt giảm theo “Fed Watch” của CME”4 Chuẩn bị khả năng giảm mạnh lợi suất trái phiếu ảnh hưởng đến giá vàng5...
Giá vàng cần được đưa lên trên EMA34