Vàng đang ở mức 2050, được hỗ trợ thêm từ rủi ro địa chính trị

Đăng bởi: admin_69 16/01/2024
Vàng điều chỉnh nhẹ trong đầu phiên châu Á ngày 16 tháng 1 nhưng vẫn ở mức 2050 và xu hướng tầm nhìn chung vẫn là có lợi đố với giá vàng. Được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố tích cực, giá vàng tiếp tục tăng do nhu cầu tốt. Kim loại quý đang thu...
Giá vàng hiện đang ổn định trên mức EMA34