Vàng phục hồi sau dữ liệu được tiêu hoá, điểm mới địa chính trị

Đăng bởi: admin_69 19/01/2024
Sau khi dữ liệu vĩ mô được tiêu hoá hết, vàng đang tăng trở lại và có các điều kiện tăng kỹ thuật đáng chú ý sau khi tác động chính trị khiến nhu cầu trú ẩn một lần nữa trở nên hấp dẫn. Mục lục bài viết1 Thị trường lao động Mỹ mạnh mẽ,...
Vàng phục hồi từ khi vực hỗ trợ quan trọng