Vàng vượt trên 2050, tâm điểm PCE

Đăng bởi: admin_69 22/12/2023
Mục lục bài viết1 Thị trường lao động ổn định và nền kinh tế vĩ mô hiện tại ở Hoa Kỳ rất lạc quan2 Phân tích kỹ thuật tham khảo Thị trường lao động ổn định và nền kinh tế vĩ mô hiện tại ở Hoa Kỳ rất lạc quan Dữ liệu kinh tế mới...
Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đã đạt được mức tăng mục tiêu 2048 – 2050